Bildbeskrivning

Foto: Jan Hofverberg


Välkommen till Umeå FC:s övningsbank.


Övningsbanken innehåller drygt 30 övningar som är kategoriserade efter rubrikerna Uppvärmning, Passning/mottag, Spelövningar, Dribbla/finta och Försvarsspel. Syftet med övningsbanken är att tränare i Umeå på ett lätttillgängligt sätt ska kunna hitta övningar som lämpar sig för barn- och ungdomsfotboll.

Background image
Umeå FC     │     Gammliavägen 5     │     903 42 Umeå     │     Tel: 090-13 90 01     │     Fax: 090-13 64 30     │     E-post: ufc@ufc.se